Acceptable Use Policy – Przyjęte Zasady Użytkowania

Przyjęte zasady użytkowania – Acceptable Use Policy

Ta polityka dopuszczalnego użytkowania określa warunki między Tobą a nami, na podstawie których możesz uzyskać dostęp do naszej strony internetowej www.purityofenergy.com (nasza strona). Ta polityka dopuszczalnego użytkowania dotyczy wszystkich użytkowników i odwiedzających naszą witrynę.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich zasad niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania, które uzupełniają nasze warunki korzystania z witryny.

Purity of Energy to witryna obsługiwana przez firmę Hojan Purity of Energy ltd („My”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 11788770, a nasza siedziba znajduje się pod adresem Office 281b, 182-184 High Street North, E6 2JA Londyn, Wielka Brytania. Nasz główny adres handlowy to Office 281b, 182-184 High Street North, E6 2JA Londyn, Wielka Brytania. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Możesz korzystać z naszej witryny tylko w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej strony:

W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.

W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, bądź mający bezprawny lub oszukańczy cel lub skutek.

W celu krzywdzenia lub usiłowania krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób.

Aby wysyłać, świadomie otrzymywać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać wszelkie materiały, które nie są zgodne z naszymi standardami treści (patrz poniżej).

Przekazywanie lub doprowadzanie do wysyłania niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnego namawiania (spamu).

Świadome przesyłanie jakichkolwiek danych, wysyłanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegowskie, reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzęt komputerowy.

Zgadzasz się również:

Nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części naszej witryny wbrew postanowieniom naszych warunków korzystania z witryny.

Nie dokonywać nieautoryzowanego dostępu bez upoważnienia, ingerowania, niszczenia lub zakłócania:

dowolnej części naszej witryny;

jakikolwiek sprzęt lub sieci, w której przechowywana jest nasza witryna;

wszelkiego oprogramowania używane do udostępniania naszej witryny; lub

jakikolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania będącego własnością lub używanego przez jakąkolwiek osobę trzecią.

USŁUGI INTERAKTYWNE

Od czasu do czasu możemy świadczyć usługi interaktywne w naszej witrynie, w tym między innymi:

Pokoje czatowe.

Tablice ogłoszeń.

Posty. 

Transmisje na żywo.

Jeśli świadczymy jakąkolwiek usługę interaktywną, dostarczymy jasne informacje o rodzaju oferowanej usługi, czy jest ona moderowana i jaka forma moderacji jest stosowana (w tym czy jest to usługa ludzka czy techniczna).

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić wszelkie możliwe zagrożenia dla użytkowników ze strony osób trzecich podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi interaktywnej świadczonej w naszej witrynie i w każdym przypadku zdecydujemy, czy należy skorzystać z moderacji odpowiedniej usługi (w tym jakiego rodzaju moderacja użytkowania) w świetle tych zagrożeń. Nie mamy jednak obowiązku nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakiejkolwiek usługi interaktywnej, którą świadczymy w naszej witrynie, i wyraźnie wykluczamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi interaktywnej przez użytkownika z naruszeniem naszych standardów dotyczących treści niezależnie czy usługa jest moderowana, czy nie.

Jeśli moderujemy usługę interaktywną, zazwyczaj zapewniamy możliwość skontaktowania się z moderatorem, jeśli pojawią się obawy lub trudności.

STANDARDY TREŚCI

Te standardy treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów, które dodajesz do naszej witryny (treść) oraz do wszelkich powiązanych z nią usług interaktywnych.

Należy przestrzegać ducha poniższych norm oraz litery. Normy mają zastosowanie do każdej części każdego wkładu, jak również do jego całości.

Treści muszą:

Być dokładne (jeśli przedstawiają fakty).

Być szczere (tam, gdzie wyrażają opinie).

Przestrzegać prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii i każdym kraju, z którego są wysyłane.

Treści nie mogą:

Zawierać jakichkolwiek materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę.

Zawierać jakichkolwiek materiałów obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających;

Promować materiałów o charakterze erotycznym.

Promować przemoc.

Promować dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.

Naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw do bazy danych lub znaku towarowego jakiejkolwiek innej osoby.

Narażać kogokolwiek na oszustwo.

Naruszać jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, takich jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności.

Promować nielegalną działalność.

Grozić, nadużywać lub naruszać prywatność innych osób ani powodować irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju.

Nękać, denerwować, zawstydzać, alarmować lub drażnić inną osobę.

Być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do fałszywego przedstawiania Twojej tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą.

Sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest.

Popierać, promować lub pomagać w jakimkolwiek bezprawnym działaniu, takim jak (przykładowo) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera.

ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE

Ustalimy według własnego uznania, czy podczas korzystania z naszej witryny doszło do naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania. W przypadku naruszenia niniejszych zasad możemy podjąć takie działani jakie uznamy to za stosowne.

Niezastosowanie się do niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie warunków użytkowania, na podstawie których możesz korzystać z naszej witryny, i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub któregokolwiek z następujących działań:

Natychmiastowe, czasowe lub trwałe odebranie prawa do korzystania z naszej strony.

Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie wszelkich postów lub materiałów przesłanych przez Ciebie do naszej witryny.

Wysłanie ostrzeżenia

Postępowanie sądowe przeciwko Tobie o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi rozsądnych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.

Dalsze postępowanie prawne przeciwko tobie.

Ujawnienie takich informacji organom ścigania, jakie uważamy za konieczne.

Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania. Odpowiedzi opisane w niniejszej polityce nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne.

ZMIANY W POLITYCE DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA

Możemy zmienić te zasady dopuszczalnego użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zwrócić uwagę na wszelkie wprowadzane przez nas zmiany, ponieważ są one prawnie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszej polityce dopuszczalnego użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.